Terveydenhuollon rahoittaminen Suomessa


Terveydenhuoltojärjestelmä saa rahoitusta kahdella eri tavalla. Kuntien rahoitus perustuu veroihin ja sillä tarjotaan perusterveydenhuollon palveluita. Kunnilla on myös oikeus kerätä maksu palveluiden käyttäjiltä sekä saada avustusta valtiolta, mikäli verotulot eivät ole riittävät kattamaan terveydenhuollon palvelujen…

Read More...

Terveydenhuollon tasa – arvoisuus


Suomessa arvostetaan suuresti tasa – arvoisuutta kaikessa ja laki määrää kaikille asukkaille samat oikeudet myös terveydenhuoltoon, vaikkakin joitain eroja löytyy maantieteellisten ja sosiaaliekonomisten tekijöiden vuoksi. Suurimmat ero sosiaaliekonomiselta kantilta ovat yksityisen sektorin sekä työterveyspalvelujen saannissa….

Read More...

Suomalaisten yleiset terveysongelmat


Suomessa on hyvin vähän suomalaista terveyttä uhkaavia tauteja, esimerkiksi HI – virukseen oli sairastunut vuonna 2009 vain 0.1 prosentti väestöstä. Muualla Euroopassa, ja myös suomen naapurimaissa HI – virus on paljon yleisempää ja tämän pelätäänkin…

Read More...

Suomen terveydenhuollon historia


Suomen terveydenhuolto on lähtenyt kasvuun hyvin vaatimattomista oloista ja matka on ollut pitkä. Suomen modernin lääketieteen historian voidaan katsoa alkaneen vuonna 1640, kun suomeen rakennettiin Ruotsin hallinnon alla ensimmäinen yliopisto, Kuninkaallinen Turun Akademia. Lääketieteen ala…

Read More...